Lesnické práce


  Dále naším zákazníkům nabízíme celoroční pravidelnou údržbu jejich lesa, tak i jednorázové akce.


  • Předmýtní těžba dřeva
  • Mýtní těžba dřeva
  • Těžba polomů
  • Prořezávky a probírky
  • Pěstební práce
  • Úklid klestu
  • Kácení rizikových stromůzpět


home údržba zahrad lesnické práce kontakt

Copyright © 2013 Zahradnické a lesní práce - Michal Forejtek. All rights reserved.